Diễn Viên Allie Haze


Allie Haze

Allie đã giành được nhiều giải thưởng trong ngành, chẳng hạn như AVN năm 2011 cho Cảnh quan hệ tình dục thái quá nhất và Giải thưởng năm 2015 cho Cảnh quan hệ tình dục ba chiều hay nhất. Mục tiêu của Allie là hoàn thiện kỹ năng của mình và đón nhận những thử thách mới, chẳng hạn như nâng một trong những con cu lớn nhất lên "mông gần như còn trinh" của cô ấy.